Samenwerking 

Huisarts

Met huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

Met huisartsenpraktijk De Poort in Bergen op Zoom is er een intensieve samenwerking op het gebied van psychiatrische consultatie door De-Kering.

Gemeente

Via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kan hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen worden aangevraagd.