Tarieven en vergoedingen 

Met de volgende verzekeraars hebben we een contract af kunnen sluiten voor 2023 (en 2024):

  • CZ, Nationale Nederlanden, OHRA
  • Achmea, FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis
  • VGZ, IZA, UMC, Univé-zorg
  • DSW, Stad Holland, In Twente
  • ASR, Ditzo
  • Eucare, Aevitae
  • SZVK
  • DSW RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers)
  • DSW RMO (Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne)

 

Voor 2023 (en 2024) hebben we geen contract met: Zorg en Zekerheid, ENO (Salland), Menzis, ONVZ.

 

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars (waaronder ook hun restitutiepolissen) stellen
voorwaarden en tarieven die elk jaar weer anders zijn. De financiële risico’s en
gevolgen hiervan zijn voor ons als GGZ-instelling groot. Bijkomend feit is dat deze
zorgverzekeraars privacygevoelige medische gegevens kunnen opvragen voor het
verkrijgen van een machtiging.
Om bovengenoemde redenen hebben wij besloten om geen zorg meer te verlenen
aan verzekerden van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

 

Wij raden u aan om vooraf bij uw zorgverzekering te informeren naar de vergoeding van de behandeling, dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wij hanteren de landelijk jaarlijks vastgestelde NZA-tarieven

 

Afwezig op uw afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten.

 

No show:

Wanneer u een afspraak niet afzegt of te laat afzegt (minder dan 24 uur van tevoren), komen de kosten van deze sessie geheel voor eigen rekening (no show). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. De bedragen zijn miv 01-06-2023 verhoogd naar  €75,00 per no show bij een behandelaar en €100,00 per no show bij een regiebehandelaar en dienen voor de eerstvolgende sessie te worden betaald.