Missie en Visie

Missie

Wij vinden het belangrijk om eerst contact te maken met u als mens om vanuit daar te kijken hoe u het beste met uw problemen kunt omgaan. Onze zorg is persoonlijk, gericht op uw klachten en wij ondersteunen u zo goed mogelijk op weg naar herstel. Belangrijke waarden hierbij zijn het hervinden van hoop, een positief zelfbeeld en weer regie krijgen over uw eigen leven.  Wij proberen altijd een goede match te zoeken en verwachten van u dat u het aangeeft als u specifieke wensen heeft (denk aan het bij voorkeur willen spreken met vrouw/man).

Visie 

Wij kiezen voor een op maat gesneden aanpak. In gesprek met u willen we zo goed mogelijk afstemmen en aansluiten op uw leefwereld. Dit door rekening te houden met uw wensen en behoeften. Wij streven naar een open communicatie, beschikbaarheid en continuïteit binnen de behandeling.