Kwaliteit

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen meten we deze regelmatig. Dit doen we aan de hand van de ROM (Routine Outcome Measuring). Onderzoek naar cliënttevredenheid is hier een belangrijk onderdeel van.

Kwaliteitsstatuut 

Het kwaliteitsstatuut geeft u inzicht in hoe wij onze geestelijke gezondheidszorg organiseren en de kwaliteit van de geleverde zorg borgen. Informatie over dit onderwerp is te vinden en te downloaden via de volgende link: kwaliteitsstatuut van De-Kering

Cliëntervaringen

We meten uw cliënttevredenheid middels de Consumer Quality-index (CQi). 

De CQI is een vragenlijst die we jaarlijks afnemen om uw ervaringen met onze zorg in beeld te krijgen. Het is een landelijk ontwikkelde methode die alle zorgaanbieders hanteren.

Vanuit de Consumer Quality Index (CQi) over 2023, die cliënten hebben ingevuld over de behandeling bij De Kering, blijkt dat cliënten ons beoordelen met een 8,3