Werkwijze

Nadat u bij ons bent aangemeld volgt de intakefase. U voert over het algemeen twee tot drie gesprekken binnen deze fase, waarvan in elk geval een met de psychiater.

Na de intake volgt een adviesgesprek. Hierin wordt het behandelaanbod, in samenspraak met u, geformuleerd en stellen we samen een behandelplan op.

Hoe vaak u contact zult hebben tijdens uw behandeling met de behandelaar is afhankelijk van de hulpvraag. De praktijk wijst uit dat dit sterk kan variëren van eenmaal per week tot bijvoorbeeld eenmaal per zes weken.

U kunt als cliënt en verwijzer ook gebruik maken van De-Kering  voor een diagnostische vraag of een second opinion.

De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij een verwijzing van uw huisarts hebben ontvangen.