Aanbod

Wij zijn een laagdrempelige en gastvrije organisatie die zich richt op sociaal psychiatrische behandeling en begeleiding op maat. Ons uitgangspunt is een evidence based werkwijze. Dit betekent dat wij kiezen voor een behandelaanbod dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen. Wij gaan hier echter niet rigide mee om. In uw situatie kan mogelijk een andere keuze beter zijn. Dit alles gaat in nauw overleg met u, waarin uw hulpvraag centraal staat. Wij bieden u behandeling binnen de specialistische GGZ en de basis GGZ. De behandelingen vanuit de basis GGZ vinden echter alleen plaats binnen de langer durende trajecten